ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
วันที่เขียน: 16/05/2556 13:33
เมื่อวันที่ 14 พ.ค.56 เวลา 1330 น. อบต.ขุมเงินได้กระทำพิธีเปิดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่  โดยมีนายสมปอง  อยู่คง  นายกองค์การส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธาน   อ่านต่อ...


โครงการฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่เขียน: 13/06/2556 09:57
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 อบต.ขุมเงิน ร่วมกับ สนง.ปศอ.เมืองยโสธร ได้จัดหน่วยบริการให้บริการฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้บริการทำหมันสุนัขและแมวแก่ประชาชนในพื้นที่เขตตำบลขุมเงิน ณ บรเวณสนามหญ้าเอนกประสงค์ อบต.ขุมเงิน   อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัคร กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่เขียน: 27/06/2556 14:45
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน   อ่านต่อ...
ข่าวอื่นๆ...
โครงการฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า13/06/2556 09:57
ประกาศรับสมัคร กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล27/06/2556 14:45
โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการทำงาน10/02/2557 14:10
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 255710/11/2557 15:03
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่08/12/2557 11:07