ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
วันที่เขียน: 16/05/2556

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.56 เวลา 1330 น. อบต.ขุมเงินได้กระทำพิธีเปิดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่  โดยมีนายสมปอง  อยู่คง  นายกองค์การส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธาน