ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่เขียน: 13/06/2556

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 อบต.ขุมเงิน ร่วมกับ สนง.ปศอ.เมืองยโสธร ได้จัดหน่วยบริการให้บริการฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้บริการทำหมันสุนัขและแมวแก่ประชาชนในพื้นที่เขตตำบลขุมเงิน ณ บรเวณสนามหญ้าเอนกประสงค์ อบต.ขุมเงิ