ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่เขียน: 27/06/2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน