ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
วันที่เขียน: 10/02/2557

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงินจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการทำงานและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 19 - 22 มกราคม 2557 ณ พื้นที่ อบต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.หนองคาย และ พื้นที่ ทต.ภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย