ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
วันที่เขียน: 10/11/2557

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 อบต.ขุมเงิน จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้น ณ ลำน้ำกว้าง บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 6 ในงานมีการจัดประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทงสวยงาม โดยมีนายสมเพชร  สร้องสระคู นายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธาน