ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วันที่เขียน: 08/12/2557

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จัดบุคลากรให้คำแนะนำและบริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ของอำเภอเมืองยโสธร ในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านขุมเงิน โดยมีท่าน สมเพ็ชร  สรอ้ยสระคู  นายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธาน ในงาน ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และจัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันมหามงคลนี้ด้วย ครับ